Fram till 2010 hette vi Töreboda Tryckeri och Skövde All-Kopia. Idag heter vi Redo Tryck. Erbjudandet är detsamma som tidigare, men breddat och spetsat.

Redo är ett av Skaraborgs mest kompletta grafiska företag med lokal produktion. Vi har lång erfarenhet av den grafiska branschen.

Miljömedvetenheten är stor på företaget och vi ser alltid till att erbjuda de miljövänligaste alternativen på papper och tryckfärg samt att själva använda miljövänliga produkter i vår produktion.

Vi kan i dag erbjuda våra kunder en helhetslösning på grafiska produkter, från enkla trycksaker till reklambroschyrer och roll-up för mässor och utställningar.

Våra senaste investeringar är en HP Latex 700W och en Xerox Versant  4100.

För byggnadsritningar och affischer används HP PageWide XL 5000 och OCÉ TDS 700.

 

Redo i årtal

1934 Per-Hugo Johansson startar
Affärstryckeriet i Töreboda.


1959 Per-Hugos måg Erik Fredh tar över
med ytterligare en anställd verksamheten.


1953 Skövde Allkopia startas i
familjen Hagebratts ägo.


1964 Affärstryckeriet flyttar till nya lokaler i
Töreboda (Borrebodagatan-Storgatan).


1966 Första offsetmaskinen köps in i Töreboda.


1970 Affärstryckeriet köper upp
Albin Svenssons Tryckeri AB. I samband med
köpet byter företaget namn till
Töreboda Tryckeri AB och bygger nya lokaler
på Skövdevägen.


1971 Köps den första rulloffsetpressen för
blanketter i Töreboda.


1972 Första fotosättningsmaskinen inköps
i Töreboda.


1976 Inger Andersson (Per-Hugos barnbarn)
och Hans-Åke Andersson övertar
Erik Fredhs aktier i företaget.


1981 Lokalerna i Töreboda byggs ut, och
skaffar en ny tryckpress för kedjeblanketter.


1983 Köptes det första digitala
fotosättsystemet i Töreboda.


1987 Inger och Hans-Åke Andersson blir
ensamma ägare till Töreboda Tryckeri.


1988 Utbyggnad och renovering av kontoren
i Töreboda.


1998 Förvärvar Töreboda Tryckeri
Skövde All-Kopia.


2000 All-kopia blir en del av Intercopy-kedjan.


2005 Inger och Hans-Åkes söner Daniel och
Jonas blir delägare i Töreboda Tryckeri AB.


2006 All-Kopia flyttar till nya lokaler vid
Hallenbergsrondellen i Skövde.


2007 Vi investerar i en HP Indigo,
en helt digital tryckpress.


2010 Töreboda Tryckeri och Skövde All-Kopia
byter till det gemensamma namnet REDO!


2015 All produktion flyttas till Skövde.