Efterbehandling & Original

Den slutliga finishen är viktig för ett gott intryck.
Efterbehandlingen ger den slutgiltiga finishen åt din trycksak och är många gånger lika viktig som själva tryckningen när det gäller att göra ett gott intryck. Exempel på efterbehandling är falsning, stansning, bigning, prägling, sortering, häftning, bokbindning och wire-o-bindning.

Du kan lämna dina original som pdf. Vi kan hjälpa Er med det mesta - från idé till färdig produkt, adresserad och levererad till kund. Vi hjälper gärna till med design och bildbehandling vid behov.