Ritningar & Dox

Ritningar i färg och svartvitt - på papper, film eller tyvek (riv och vattentålig).

Se till att dina ritningar håller god kvalitet vid varje presentation. Vi mångfaldigar dina ritningar med hög skärpa, i alla standardstorlekar plus några till.

Plottning svartvitt, färgat papper i rosa, blått och brunt, används för de olika disciplinerna inom byggbranschen. Ritningsutskrifterna kan fås rullade eller vikta.

För presentationsändamål kan vi montera ritningarna på lättskiva och laminera.

Checklista för ritningar.

Vår projektportal:

DOX är ett av marknadens bästa, internetbaserade projektportaler som är plattformsoberoende. DOX låter dess användare dra nytta av en rad funktioner som underlättar hela byggprocessen, från förfrågan till arkivering. Dokument, ritningar, bilder och andra typer av digital media lagras på ett strukturerat och användarvänligt sätt.

Vi tycker att det är viktigt att användarna känner trygghet i att deras dokument lagras på ett säkert och effektivt sätt inom landet samtidigt som användarna alltid har en kontaktperson att kontakta.

Det är det DOX kallar det personliga målet.

Läs mer på www.dox.se